Nieuws | Oudere nieuwsbrieven: December 2013 | Zomer 2013 | November 2012 | Juli 2012| November 2011 | Juni 2011| Najaar 2010 | Juni 2009 | Najaar 2008

Nieuwsbrief Oktober 2014

In deze nieuwsbrief:

Voortgang water- en sanitairproject Wiggins Primary School

In onze nieuwsbrief van december 2013 vertelden we dat in oktober twee waterboringen op het schoolterrein uitgevoerd zijn. Daarbij is op beide boringen een handpomp geplaatst. In de eerste 6 maanden daarna is de hoeveelheid water die de pompen leverden gemeten.

De pompen produceren niet evenveel water, maar de kwaliteit van het water is goed. De waterproductie van één van beide pompen is ruim voldoende om een voorraadtank te plaatsen. Deze tank kan overdag volgepompt worden door gebruik te maken van zonne-energie. Uit de tank zullen vervolgens leidingen worden gelegd naar een paar plaatsen waar water gewenst is. Denk hierbij aan de latrines en de huizen van de onderwijzers voor het handen wassen en de schoonmaak. Binnenkort wordt hierover nog verdere beslissingen genomen.

Bouw latrinebak voor de leerkrachten
Nieuw latrineblok voor de jongens

Vanaf het begin van dit jaar is gewerkt aan de bouw van de vier nieuwe latrines. Twee grote latrines zijn gebouwd voor de leerlingen. Twee kleinere zijn bedoeld voor de leerkrachten: één vlakbij school en één bij de huizen van de onderwijzers. Onder de latrines is een diepe gecementeerde bak gebouwd voor de opvang van de fecaliën. Deze bakken kunnen van tijd tot tijd geleegd worden. Doordat de bakken van cement zijn en geleegd worden, wordt voorkomen dat het grondwater in de omgeving verontreinigd raakt. De latrines zijn op dit moment voor een belangrijk deel klaar, zoals op de foto’s te zien is. Wanneer de vloeren afgewerkt en de muren geschilderd zijn, is dat deel van het water- en sanitair project afgesloten.

Dankzij het hekwerk rond het schoolterrein is het mogelijk geworden om enkele gewassen te verbouwen. Voorheen was dat niet mogelijk vanwege schade door rondzwervend vee van dorpelingen of door diefstal. Op de foto’s kunt u een mooi aardappelveld zien en een kweek van jonge sinaasappelboompjes. Met de sinaasappelboompjes wil de headmaster een boomgaard aanleggen. Zo krijgen de leerlingen "spelenderwijs" nu ook les in land- en tuinbouw.

Aardappelveld en kweek van jonge sinaasappelboompjes


Bezoek secretaris aan Wiggins Primary School

Onze secretaris, Bert Landheer, heeft in juni een bezoek gebracht aan Wiggins Primary School. Tijdens dit bezoek zijn de waterpompen officieel in gebruik gesteld. Verder heeft onze secretaris ook de werkzaamheden aan de nieuwe latrines bekeken.

Ter herinnering aan dit project werd tijdens het bezoek een palmboompje geplant door de echtgenote van onze secretaris, mevrouw Joke Landheer. Mevrouw Landheer deed dit samen met de secretaris van het schoolbestuur, mevrouw Margaret Malinga Aretor (80 jaar). Mevrouw Malinga Aretor heeft in haar jeugd nog les gehad van Norah Wiggins, een dochter van Dr. Wiggins naar wie de school genoemd is.

Planten van een palmboompje door Joke Landheer en Margaret Malinga Aretor

Mede namens het schoolbestuur van Wiggins Primary School en hun oudercommissie, danken we u hartelijk voor het vertrouwen dat u in dit project stelt met alle steun die we hiervoor van u hebben ontvangen.

Schoolbestuur van Wiggins Primary School en hun oudercommissie

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Steunfonds Kyoga:

Jos van der Veldt, voorzitter
Dick de Kruijf, penningmeester

Bert Landheer, secretaris
Ouke Dijkstra, bestuurslid

Secretariaat: Bergweg 5, 3941 RA Doorn
E-mail: secretariaat@kyoga.nl
Website: www.kyoga.nl

Bankrekeningnummer: NL79ABNA.097.76.63.205
t.n.v. Stichting Steunfonds Kyoga
Kamer van Koophandel: nr. 30220433
Erkend als ANBI door de belastingdienst. RSIN: 8172.89.008

© Stichting Steunfonds Kyoga