Nieuws | Oudere nieuwsbrieven: Zomer 2013 | November 2012 | Juli 2012| November 2011 | Juni 2011| Najaar 2010 | Juni 2009 | Najaar 2008

Nieuwsbrief December 2013

In deze nieuwsbrief:

Voortgang water- en sanitairproject Wiggins Primary School

In 2012 vertelden wij u dat het water- en sanitairproject bij Wiggins Primary School uit drie onderdelen bestaat: allereerst de aanleg van een omheining rond het schoolterrein, vervolgens de boring naar water en tot slot de bouw van nieuwe sanitaire voorzieningen. In onze vorige nieuwsbrief konden we u melden dat het hekwerk om het terrein voltooid is. Inmiddels is ook een heg rond de omheining geplant als extra versterking.

Boren naar water.

In maart is besloten om de waterboring plaats te laten vinden in de tweede helft van dit jaar. Ir. Gijsbertsen en ir. Jansen van SamSamWater waren bereid om namens de Stichting toezicht te houden op de uitvoering van de waterboringen. In de periode van 6 tot 18 oktober heeft de firma WE consult uit Kampala twee boringen uitgevoerd op het terrein van Wiggins Primary School. De heren Gijsbertsen en Jansen waren hierbij aanwezig. Beide boringen leverden water op: een met 250 liter water per uur, de ander met 1500 liter per uur. Op beide bronnen is een handpomp geplaatst.

De waterproductie zal de komende maanden dagelijks geregistreerd worden door het hoofd van de school. Over een aantal maanden kan dan besloten worden of de tweede waterbron voldoende water is blijven produceren om er een opslagtank bij te installeren. Daar zal een op zonne-energie werkende pomp op aangesloten worden. Op deze manier kan water opgeslagen worden voor het droge seizoen tussen januari en april. Wij zijn heel blij met deze eerste resultaten.

Nadat de plaats van de waterbronnen bekend geworden was, is ook bepaald wat de meest geschikte plaats is op het terrein om de nieuwe sanitaire voorzieningen te bouwen. Inmiddels heeft een aannemer de opdracht gekregen om met de aanleg ervan te beginnen.

Het eerste water.
Het eerste water.

We willen de heren Gijsbertsen en Jansen hartelijk danken voor hun werk en de bereidheid om hun vrije dagen, geheel vrijwillig, aan dit werk te besteden. Ook spreken wij onze dank uit aan de bedrijven waar beide heren werken, voor het bieden van de mogelijkheid om vrij te nemen.

Fondsenwerving

Intussen is fondsenwerving voor de Projecten van onze Stichting met succes verder gegaan. Zo heeft de collecte na een lezing van ons bestuurslid Ouke Dijkstra bij de Protestanste Gemeente in Heemskerk €500 opgeleverd. Begin November heeft dezelfde gemeente een bazaar gehouden waarvan een deel van de opbrengst naar onze Stichting zal gaan.

De Openbare Basisschool de Wyckslag in Langezwaag in Friesland zamelde ook geld in voor ons water- en sanitairproject en wel op een heel bijzondere manier: tijdens St. Maarten gingen de kinderen langs de deuren en naast het gebruikelijke snoep, haalden ze ook geld op voor het project. Het resultaat was hartverwarmend: op 15 november mocht onze voorzitter, Jos van der Veldt, op de school een cheque van €1000 in ontvangst nemen.

Verder was een familie uit Zuidwolde deze zomer 50 jaar getrouwd. Zij hebben hun gasten gevraagd om geen cadeaus te geven maar een donatie voor Kyoga. Samen met een aanvulling van de familie zelf, heeft dit €500 opgebracht.

Mede namens de ouders en de leerlingen van Wiggins Primary School danken we u hartelijk voor het vertrouwen dat u in onze Stichting en dit project stelt. Ook danken wij u voor alle steun die we van u mochten ontvangen.

Uitreiken van de cheque.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Steunfonds Kyoga:
Jos van der Veldt, voorzitter
Bert Landheer, secretaris
Dick de Kruijf, penningmeester
Ouke Dijkstra, bestuurslid
© Stichting Steunfonds Kyoga