Nieuws | Oudere nieuwsbrieven: November 2012 | Juli 2012| November 2011 | Juni 2011| Najaar 2010 | Juni 2009 | Najaar 2008 |
 

Nieuwsbrief Zomer 2013

In deze nieuwsbrief:

  • Omheining rond het terrein van Wiggins Primary School voltooid
  • Fondsenwerving water- en sanitairproject bij Wiggins Primary School
  • Voortgang water- en sanitairproject bij Wiggins Primary School

 

 

 
 

De omheining rond het schoolterrein van Wiggins Primary School

In onze nieuwsbrief van november 2012 hebben we u geïnformeerd over het begin van de aanleg van een omheining rondom het terrein van Wiggins Primary School. Deze omheining was urgent geworden in verband met de komende aanleg van water en sanitaire voorzieningen. Daarnaast was de omheining al langer een wens van de school met het oog op de nodige veiligheid van de kinderen, de beveiliging van onder andere de leslokalen en de woningen van de leerkrachten.

Omheining Wiggins Primary School 2013  
 

Zo'n twintig jaar geleden was het ontbreken van deze omheining nog geen probleem. Doordat intussen de bevolking gegroeid is en dorpsbewoners de gewoonte hebben om hun vee los rond te laten lopen, is dat veranderd. Dit alles kwam niet ten goede aan de hygiëne op de speelplek van de kinderen. Begin december 2012 is de aanleg van het hekwerk afgerond en zoals op de foto's te zien is, ziet het er solide uit.

In mei bracht ons bestuurslid, Ouke Dijkstra, een bezoek aan Kumi Hospital voor een aantal zakelijke regelingen en bezocht daarbij ook Wiggins Primary School. Tijdens dat bezoek bleek dat er niet alleen een mooi hek staat, maar dat er ook drie onverwachte en positieve gevolgen zijn opgetreden: allereerst zijn ouders enthousiast over de veel betere bescherming van hun kinderen tijdens de schooltijd. Mede hierdoor wordt naar mogelijkheden gekeken om tijdens de toetsweken boarding faciliteiten te bieden aan kinderen die dagelijks lange afstanden moeten lopen om op school te komen.

Daarnaast is de school met de leerlingen een "Young Farmers club" gestart om na schooltijd groenten en fruit te verbouwen op een deel van het terrein. Nu er geen koeien meer los rondlopen en ongewenste bezoekers geweerd worden, is het telen van groente en fruit mogelijk geworden. De kinderen leren hoe ze de oogst kunnen verbeteren en hoe ze de opbrengst kunnen verkopen op de markt. Een deel van de winst en van de oogst wordt ingezet voor schoolmaaltijden. Tot slot zijn leerkrachten die op het terrein wonen, dankzij de betere bescherming, nu ook in staat om rond hun huizen groentetuintjes voor hun gezin te onderhouden.

 

 

Fondsenwerving water- en sanitairproject bij Wiggins Primary School

Intussen is de fondsenwerving voor het water- en sanitairproject bij Wiggins Primary School verder gegaan en ook daar zijn successen te melden. Onze voorzitter, Jos van der Veldt, kreeg op 25 maart bericht van Rabo Share4More dat € 15.000 was toegekend aan het water- en sanitairproject. Later dit jaar kreeg hij tijdens een feestelijke bijeenkomst formeel de cheque overhandigd. Ook langs deze weg willen we onze diepe dankbaarheid voor deze grote gift aan alle betrokken medewerkers van de Rabobank tot uitdrukking brengen.

Kyoga ontvangt Rabo Share 4 More  
  Met grote dank vermelden we ook de belangrijke gift die we ontvingen van de familie Veenstra te Gorredijk in Friesland. Op dit moment ontbreekt nog ongeveer €20.000 aan de benodigde gelden voor het hele project, maar we hebben goede hoop dat we dit laatste stukje, met steun van u allen, voor het einde van dit jaar bij elkaar kunnen brengen.  
 

 

Voortgang water- en sanitairproject bij Wiggins Primary School

Vorig jaar hebben twee ingenieurs van de stichting SamSamWater onderzocht of op het schoolterrein mogelijkheden waren voor het succesvol boren naar water. Toen dit door hen als positief werd beoordeeld, hebben zij op ons verzoek contact opgenomen met een Ugandese firma die de boring zal gaan uitvoeren. Op dit moment wordt gewerkt aan een contract tussen deze firma en Wiggins Primary School over de komende werkzaamheden. Uiteraard zijn onze Stichting en de eerder genoemde ingenieurs hier ook bij betrokken. Het ligt in de planning om in september of oktober met de boringen te beginnen. We zullen u in het najaar hier verder over berichten. Nadat de waterbron gerealiseerd is, zal de meest geschikte plaats voor de nieuwe sanitaire voorzieningen worden bepaald. Het sanitair moet namelijk liefst zo ver mogelijk van de waterbron gebouwd worden.

 
 

 
  Mede namens het schoolbestuur van Wiggins Primary School en hun oudercommissie, danken we u hartelijk voor het vertrouwen dat u in de projecten stelt met alle steun die we hiervoor van u hebben ontvangen. Van harte hopen we dat u in uw omgeving reclame voor het project wilt maken, zodat we het ontbrekende geld nog voor het einde van het jaar bij elkaar kunnen brengen.  
 

 

 
 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Steunfonds Kyoga:
Jos van der Veldt, voorzitter
Bert Landheer, secretaris
Dick de Kruijf, penningmeester
Ouke Dijkstra, bestuurslid

 

 


 
 
© Stichting Steunfonds Kyoga