Nieuws | Nieuwsbrief Juni 2009 | Neuwsbrief Najaar 2008 | Nieuwsbrief juni 2008 | Nieuwsbrief najaar 2007
 

Nieuwsbrief Najaar 2010

Voortgang van onze projecten: de renovatie van twaalf leslokalen en de bouw van drie nieuwe leslokalen bij Wiggins Primary School in Kumi, en het energievoorzieningsproject van Kumi Hospital.

Welkom bij onze tweede Nieuwsbrief van 2010. Hierin doen we uitvoerig verslag van de vorderingen van het renovatietraject van Wiggins Primary School. Ook geven we nadere informatie over de voortgang van ons project Energievoorziening Kumi Hospital.

 

 

 
     
 

Project Wiggins Primary School

Wiggins Primary School ligt in de plaats Kumi (ongeveer 12.000 inwoners). Kumi is de
hoofdstad van het gelijknamige district dat ongeveer zo groot is als onze provincie Drenthe.
Onze Stichting heeft fondsen geworven voor deze basisschool. Daarmee werden in totaal elf
klaslokalen opgeknapt, één ruimte ingericht als bibliotheek en een nieuw gebouw met drie
nieuwe lokalen gebouwd.
Op 3 december 2008 is met de renovatiewerkzaamheden van de basisschool begonnen. Het
project begon met het opknappen van vier gebouwen met klaslokalen. Bij het begin van de
werkzaamheden bleken de muren van één van die gebouwen echter in te slechte staat om
het te kunnen renoveren. Daarom werd besloten om geld in te zamelen voor een nieuw
schoolgebouw.
In augustus 2009 zijn de werkzaamheden aan de op te knappen schoolgebouwen afgerond.
Alle leslokalen zijn inmiddels goed af te sluiten om inbraak en diefstal te voorkomen. Verder
is elk lokaal voorzien van afsluitbare kasten om het lesmateriaal goed op te kunnen bergen
en zijn prikborden opgehangen om lesmateriaal op te hangen. Eén van de gerenoveerde
lokalen werd als bibliotheek ingericht. Deze ruimte werd bovendien voorzien van elektrische
verlichting zodat er ook in de avond gewerkt kan worden. Ook zijn voldoende stopcontacten
aangebracht om computerles te kunnen geven.
Onze nieuwsbrieven worden ook in Kampen gelezen. De stichting Kampen Internationale
Samenwerking bleek geïnteresseerd in het financieren van het nieuwe schoolgebouw. De
stichting heeft daarop de opbrengst van haar collecte voor ontwikkelingshulp voor dit nieuwe
schoolgebouw beschikbaar gesteld. Dankzij de gulle bijdragen van de inwoners van Kampen
werd voldoende geld ingezameld en begon op 2 november 2009 de bouw van een nieuw
gebouw met daarin drie lokalen, een kantoortje voor de leraren en een bergruimte.
Eind december bracht onze voorzitter, Jos van der Veldt, een bezoek aan de school om zich
van de voortgang van het project op hoogte te stellen. Hevige regenval in februari 2010
maakte veel wegen rond Kumi onbegaanbaar en zorgde voor vertraging van het
bouwproces, maar op 20 augustus dit jaar werd tot ieders vreugde het nieuwe gebouw kant
en klaar opgeleverd. Op 17 september volgde de feestelijke opening door de Education
Officer van Kumi District. Mede namens het schoolbestuur spreken wij onze grote dank uit
aan allen die met hun enthousiaste bijdragen dit project mogelijk hebben gemaakt.

 

 

       
 

Project Energievoorziening Kumi Hospital

Zoals we in een vorige nieuwsbrief vertelden gaat het in dit project om het verbeteren van de
beheersbaarheid van het energieverbruik door het ziekenhuis en de huishoudens van de
medewerkers. Nadat in het voorjaar van 2009 overleg had plaatsgevonden met Impulsis over
de mogelijkheid van medefinanciering, werd in overleg met Ir. Henry de Gooijer verder
gewerkt aan het projectvoorstel. Ir. de Gooijer bracht daarvoor nog een bezoek aan Kumi
Hospital om enkele metingen te doen en de plannen met de directie van het ziekenhuis te
bespreken. Ook de beschikbaarheid van de nodige materialen in Uganda is besproken met
enkele Ugandese leveranciers.
De nader uitgewerkte voorstellen werden in mei van dit jaar opnieuw met Impulsis
besproken. De kosten zijn begroot op € 138.000,- waarvan het grootste deel (€ 118.000,-)
inmiddels door een paar belangrijke donaties bijeen is gebracht. Zo geeft Impulsis
medefinanciering met € 45.000,-. Dit betekent dat wij nu nog € 20.000,- tekort komen. Wij
vertrouwen erop dat u ons met uw giften wil blijven steunen om ook dit laatste deel van de
financiering rond te krijgen. In dit vertrouwen gaan wij verder met de voorbereidende
werkzaamheden, alles in overleg met Kumi Hospital.

Wij zijn blij met de waardering die ons werk van u krijgt, zoals we afleiden uit uw gulle
donaties die we ook de afgelopen maanden weer hebben mogen ontvangen. Wij verzekeren
u dat alle donaties volledig ten goede komen van onze projecten.

Mocht u over onze projecten meer informatie willen ontvangen, dan kunt u ons bereiken via
de onderstaande adressen.

Hartelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Steunfonds Kyoga:

 
 

 

   
 
© Stichting Steunfonds Kyoga