Nieuws | Oudere nieuwsbrieven: Juni 2011| Najaar 2010 | Juni 2009 | Najaar 2008 |
 

Nieuwsbrief November 2011

Inzicht in energieverbruik: de Energy Service Company (Esco)
Sinds de komst van Ouke en Hanneke in april zijn er belangrijke stappen ondernomen om de energie-voorziening van Kumi Hospital beter te kunnen beheersen. Om te beginnen wordt in overleg met de directie en medewerkers van het ziekenhuis een Energy Service Company (ESCo) opgericht. De ESCo gaat de medewerkers van Kumi Hospital voorzien van stroom. De huizen worden op het landelijk elektriciteitsnetwerk aangesloten en elk huis krijgt een prepaid-meter. Het systeem voldoet aan internationale kwaliteitsstandaarden en werkt heel eenvoudig: door middel van een eigen prepaidcode kan de meter in huis worden opgeladen. Hierdoor is altijd duidelijk hoeveel energie er wordt verbruikt en worden onverwachte kosten voorkomen.

 

 

 
  Werk aan de Esco WinkelDe winkel in voltooide staat  
 

 

 

 

Centraal onderdeel van het energieproject is de ESCo-winkel en instructieruimte. Dit gebouw is – op de latrine na – af. Hier kunnen de medewerkers hun oplaadcodes kopen. Ook worden er lampen op zonne-energie verkocht en zal er voorlichting worden gegeven over energiebesparing. Aan de winkel is ook een woonruimte gebouwd voor de toekomstige winkelier. Hij (of zij) is verantwoordelijk voor het beheer van het energiesysteem, en staat onder toezicht van het ESCo-bestuur. Daarin zitten gekozen afgevaardigden van de 150 huizen van het ziekenhuis. Eind oktober is een advertentie geplaatst in de plaatselijke kranten voor deze functie en er zijn inmiddels 12 reacties binnengekomen. Naar verwachting zal hieruit voor het eind van dit jaar een geschikt persoon kunnen worden geselecteerd.

Barefoot Power: licht op zonne-energie

De directie van het ziekenhuis heeft - na onderzoek door Ouke - een overeenkomst gesloten met Barefoot Power. Deze firma verkoopt verlichtingssystemen die werken op zonne-energie. Hiermee is een uniek agentschap in Kumi Hospital voor deze producten verkregen. De kleine systemen zorgen voor licht en hebben de mogelijkheid om bijvoorbeeld een mobiele telefoon op te laden. Op de grotere systemen kan tevens een radio worden aangesloten. Deze producten zullen in de winkel te koop worden aangeboden en variëren in prijs van 10 tot 20 euro. Duurdere producten kunnen de meeste Ugandezen zich moeilijk veroorloven.

 
     
 

Warmwater boilers

De Ugandese overheid doneert vijf warmwater¬boilers op zonne-energie aan Kumi Hospital. Dit is voor het ziekenhuis en ons project een hele gunstige ontwikkeling. De aanschaf van enkele solar water heaters was al in ons project opgenomen, maar nu de Ugandese overheid hiervoor zorgt konden wij twee solar fridges aanschaffen. Deze koelkasten op zonne-energie waren al lange tijd een grote wens van het ziekenhuis. De koeling van kwetsbare producten - zoals bloed voor transfusies – blijft daarmee gegarandeerd, ook als het landelijke energienet tijdelijk geen stroom levert. Dergelijke onder¬brekingen komen helaas wekelijks voor en vormden een groot probleem voor de houdbaarheid van deze producten.

Een van de nieuwe koelkasten op zonne-energie  
     
 

Onderhoud elektriciteitsleidingen door Van Dorp Installaties

We zijn zeer verheugd dat we voor het onderhoud van de elektriciteitsleidingen binnen de gebouwen van het ziekenhuis de enthousiaste hulp hebben gekregen van het Nederlandse bedrijf Van Dorp Installaties. Dit bedrijf heeft één van zijn electriciens twee weken in Kumi Hospital aan het onderhoud laten werken. Daarbij kwamen enkele gebreken voor de dag die direct door hem zijn verholpen. Wij zijn de firma en zijn directeur, de heer Van Dorp, hier bijzonder dankbaar voor. In de komende weken zal het achterstallige onderhoud aan de elektriciteitsleidingen in de huizen van de medewerkers ter hand worden genomen.

Volgend project: water voor Wiggins Primary School

Hanneke en Ouke schrijven ons: "We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het energieproject, maar hebben daarnaast op verzoek van de directie ook andere taken opgepakt. Zo werkt Hanneke enkele dagdelen op de financiële administratie van het ziekenhuis en heeft Ouke de afdeling Transport en de Kumi Hospital Farm voor een deel onder zijn hoede genomen. We hebben er plezier in zo betrokken te zijn bij de organisatie van het ziekenhuis. Naar aanleiding van een verzoek van de directeur van Wiggins Primary School in Kumi heeft Ouke met hem een eerste gesprek gehad over de mogelijkheden om de gebrekkige watervoorziening bij de school te verbeteren." Meer hierover volgt in onze volgende nieuwsbrief.

U kunt meer lezen over de ervaringen van Ouke en Hanneke in Kumi op hun blog. We zijn u allen heel dankbaar voor uw ondersteuning van ons werk en de vele enthousiaste reacties die we in de afgelopen periode hebben ontvangen.

 
 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Steunfonds Kyoga:
Jos van der Veldt, voorzitter
Bert Landheer, secretaris
Dick de Kruijf, penningmeester

 

 


 
 
© Stichting Steunfonds Kyoga