Nieuws |Oudere nieuwsbrieven: November 2011 | Juni 2011|Najaar 2010 |Juni 2009 | Najaar 2008 |
 

Nieuwsbrief Juli 2012

Kumi Hospital heeft een Energy Program
Op 25 juni is ons energie project bij Kumi Hospital feestelijk afgesloten! Daarbij werd samen een taart aangesneden en kreeg de Energy Service Company (ESCo) manager een fiets om zijn werk langs alle huizen beter te kunnen doen.
Het project is bijzonder goed verlopen dankzij de geweldige hulp die we van begin af aan van zo veel kanten hebben gekregen. Uitgangspunt was het gedegen onderzoek van ir. Henry de Gooijer naar de best mogelijke oplossing voor de hoge energiekosten van Kumi Hospital. Vervolgens konden we dankzij de geweldige financiële ondersteuning van onze sponsors van start gaan.

Daarbij was de inzet van onze vrijwilligers Ouke en Hanneke Dijkstra, die met veel enthousiasme leiding wilden geven aan het energieproject in Uganda, van cruciaal belang. Daar kwam vervolgens de technische hulp en onderdelen voor vernieuwing van de verouderde elektriciteitsleidingen van het Nederlandse bedrijf Van Dorp Installaties bij. In juli 2011 en in mei 2012 zijn technici van dit bedrijf met veel inzet aan de slag geweest. De twee elektriciens van Kumi Hospital hebben veel van de technici geleerd en al het meegebrachte gereedschap mocht het ziekenhuis houden. In één woord: fantastisch!

 

 

 

Vlnr: Charles Okula (hospital administrator), dominee Jeremiah, Ouke Dijkstra, dokter Ruth Obaikol en Edmond Emokol (Senior Nursing Officer, in charge of Public Health).

Vlnr: Charles Okula (hospital administrator), dominee Jeremiah, Ouke Dijkstra, dokter Ruth Obaikol en Edmond Emokol (Senior Nursing Officer, in charge of Public Health).

 

"Dit moment betekent dat er niet langer een Energy Project is, maar dat Kumi Hospital een Energy Program heeft. Een mooie uitkomst na al deze maanden!"

- Ouke Dijkstra

 

 

 

 

   
 

Ook was er de donatie van water-heaters van het Ministry of Energy, de sponsoractie voor zonne-lampen in de huizen van de lepra patiënten door de scouting groep uit Ouderkerk, de donatie van telefoonopladers op zonne-energie van Hanneke’s vriendin en ook de briquettes-pers via COHAD waarmee van allerlei hout-afval blokken geperst kunnen worden tot prima brandstof.

Kortom, een hartverwarmende inzet van zoveel mensen om met elkaar zoveel anderen vooruit te helpen in het dagelijks bestaan. Een bijkomend succes is dat COHAD bij Kumi Hospital ruimte heeft gekregen om een bakkerij te starten. COHAD runt een weeshuis voor aids-wezen in Kumi-district. De winst van de verkoop van het brood helpt bij de exploitatie van dit weeshuis.

In januari van dit jaar werd de bouw van het ESCo-gebouw en het nieuwe Power House afgerond. Een vacature in de krant leverde 12 sollicitanten op voor de functie van ESCo-manager waaruit Emesu uit Soroti werd geselecteerd.

Vlnr: Simon Peter Aede (medewerker van de orthopedische werkplaats), Hanneke Dijkstra en Emesu Oule George, de ESCo-manager.

Vlnr: Simon Peter Aede (medewerker van de orthopedische werkplaats), Hanneke Dijkstra en Emesu Oule George, de ESCo-manager.

 

 

 

Samen met zijn vrouw en zoontje heeft Emesu zijn intrek genomen in het woon¬gedeelte van het ESCo-gebouw. Emesu is verantwoordelijk voor het beheer van het prepaid-systeem voor de elektriciteit. Doordat elk huishouden nu de kosten van het eigen stroomverbruik betaalt, zijn de gebruikers zich meer bewust geworden van de kosten. Emesu verkoopt in de ESCo-winkel o.a. zonne-lampen van Barefoot Power en Solar Now en de verkoop begint al aardig te lopen.

 
     
 

Het ziekenhuis zelf heeft nu zijn eigen elektriciteitsleiding met een eigen meterkast. Het doel is bereikt, want de maandelijkse energierekening van het ziekenhuis is vijf keer minder geworden!

Het omzetten van de stroomkabels van het oude naar het nieuwe power house.

Het omzetten van de stroomkabels van het oude naar het nieuwe power house

 


Het doel is bereikt, want de maandelijkse energierekening
van het ziekenhuis is vijf keer minder geworden.

 

Hanneke en Ouke komen eind juli, na een periode van 16 maanden in Kumi, terug naar Nederland. Op hun weblog is uitgebreid terug te lezen wat zij de afgelopen periode allemaal hebben gedaan. We zijn heel dankbaar voor alles wat ze tot stand hebben gebracht. We wensen hen alle goeds toe wanneer ze hun leven en werkzaamheden in Nederland weer oppakken.

.

 

Water en sanitair voor Wiggins Primary School

Vorig jaar kwam het verzoek van de directeur van Wiggins Primary School in Kumi om te ondersteunen bij de gebrekkige watervoorziening van de school. Na overleg bleken er problemen met zowel de water als de sanitaire voorzieningen bij de school. Wij hebben advies gevraagd over deze problemen aan de stichting SamSamWater. In het voorjaar van dit jaar zijn Cedrick Gijsbertsen en Jasper Jansen op vrijwillige basis voor ons naar Kumi gegaan om veldonderzoek te doen. Ze hebben de mogelijkheden onderzocht om een put te slaan voor drinkwater en zullen advies uitbrengen over verbetering van het sanitair voor de leerkrachten en de 1000 leerlingen van de school. Het wachten is op het definitieve rapport, maar het is al duidelijk dat er iets moet gebeuren. Hiervoor hopen we weer op uw steun.

We zijn u allen heel dankbaar voor uw spontane en hartverwarmende reacties en de talloze giften die we voor onze projecten hebben mogen ontvangen. Wij wensen u allen een hele fijne vakantie!

 
 

 

 
 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Steunfonds Kyoga:
Jos van der Veldt, voorzitter
Bert Landheer, secretaris
Dick de Kruijf, penningmeester

 

 


 
 
© Stichting Steunfonds Kyoga