Nieuws | Nieuwsbrief Juni 2009 | Neuwsbrief Najaar 2008 | Nieuwsbrief juni 2008 | Nieuwsbrief najaar 2007
 

Nieuwsbrief Juni 2009

Voortgang van onze projecten: het opstellen van een plan voor de energievoorziening van Kumi Hospital, het renoveren van leslokalen en de inrichting van een bibliotheek bij Wiggins Primary School in Kumi.

Welkom bij onze eerste Nieuwsbrief van 2009. In november 2008 schreven we u dat de kosten voor de renovatie van leslokalen en de inrichting van een bibliotheek bij Wiggins
Primary School € 40.000 bedroegen waarvan Impulsis ons de helft had toegezegd. De andere helft is inmiddels dankzij uw gulle giften bijna bij elkaar. We hopen de laatste € 1.000 voor 1 september binnen te krijgen. In deze nieuwsbrief vertellen wij over de voortgang van de werkzaamheden op de school en over de ontwikkelingen met betrekking tot de energievoorziening van Kumi Hospital.

 

 

 
     
 

Project Wiggins Primary School

In december 2008 is met de renovatie van Wiggins Primary School begonnen. Eerder starten was niet mogelijk, omdat er gewacht moest worden totdat de leerlingen van de hoogste klas hun eindexamen hadden afgerond en de schoolvakanties waren begonnen. We vinden het erg leuk om te kunnen vertellen dat van de 83 kinderen die eindexamen deden (39 jongens en 44 meisjes) er 61 geslaagd zijn (32 jongens en 29 meisjes). Hiermee boekte de school het op één na beste resultaat in de regio!
Het renovatieproject bestaat uit het opknappen van 14 leslokalen en één lokaal voor de bibliotheek (in totaal over vijf gebouwen). Na de kerstvakantie van twee maanden, zodat kinderen hun ouders konden helpen bij klussen rond het huis en op het land, was de aannemer nog niet klaar met zijn werkzaamheden. De leslokalen moesten wel gebruikt
worden en daarom werden de renovatie activiteiten tijdelijk opgeschort. Door een deel van de lessen in de buitenlucht te geven kon het schilderen wel doorgaan. Nu moet alleen nog één gebouw met drie leslokalen afgewerkt worden. Het meubilair voor de bibliotheek is inmiddels ook afgeleverd.

 

 

 
 
  Aflevering van het meubilair voor de bibliotheek  

Muren geschilderd, deuren en luiken geplaatst

 
     
  Klokkijken   Aanschouwelijk onderwijs  
 

Project Energievoorziening Kumi Hospital

Vorig najaar heeft ir. Henry de Gooijer, die veel ervaring heeft met alternatieve
energievoorzieningen in ontwikkelingslanden, drie weken in het Kumi Hospital gewerkt. In
overleg met de directie van het ziekenhuis heeft hij een plan opgesteld voor een betere
beheersing van het energieverbruik bij het ziekenhuis. U moet hierbij enerzijds denken aan
efficiënter gebruik van beschikbare energie, bijvoorbeeld door isolatie aan te brengen in de
operatiekamers of door toepassing van zonneboilers. Anderzijds voorziet het plan in opslag
van energie in een accu-systeem op momenten dat het aanbod groter is dan het verbruik.
Wij hebben het bestuur van Kumi Hospital voorgesteld om dit plan in gedeelten uit te voeren.
In juli vindt hierover nader overleg plaats. In onze volgende nieuwsbrief verwachten we het
afgeronde stappen plan aan u voor te kunnen leggen.

 
 

 

   
 
© Stichting Steunfonds Kyoga