Nieuws | Nieuwsbrief juni 2009 | Nieuwsbrief najaar 2008 | Nieuwsbrief juni 2008 | Nieuwsbrief najaar 2007
 

Nieuwsbrief Najaar 2008

Voortgang van onze projecten: het bouwen van tien appartementen bij Kumi Hospital, het opstellen van een plan voor de energievoorziening van Kumi Hospital, het renoveren van leslokalen en de inrichting van een bibliotheek bij Wiggins Primary School in Kumi.

Welkom bij onze tweede Nieuwsbrief van dit jaar. Wij kunnen u tot onze grote vreugde melden dat de tien nieuwgebouwde appartementen voor verpleegkundigen bij Kumi Hospital op 17 juli feestelijk in gebruik zijn genomen. De medisch directeur van Kumi Hospital heeft ons laten weten hoe enthousiast de eerste bewoners zijn over hun nieuwe behuizing. Daarmee is dit project voorspoedig afgerond. Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun en bijdrage. Hieronder kunt u enkele foto’s zien die een beeld geven van de afwerking van de appartementen, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant

 

 

 

 

 
 
  Een van de vijf blokken. Elk blok heeft twee appartementen  

Woonkamer

 
     
  Keuken   Water halen  
 

Project Energievoorziening Kumi Hospital

Zoals we vermeld hebben in onze vorige nieuwsbrief, is tijdens het bezoek van Dick de Kruijf aan Kumi Hospital in december 2007 de energievoorziening van het ziekenhuis aan de orde gekomen. De stijgende energiekosten vormt een zware last voor de exploitatiebegroting. In overleg met de directie van Kumi Hospital hebben we in Nederland expertise gezocht op dit gebied. We hebben contact gelegd met Stichting PicoSol, een organisatie die kleinschalige zonnestroom projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt. Henry de Gooijer, verbonden aan deze Stichting, heeft gedurende drie weken bij Kumi Hospital gewerkt om het energieverbruik in kaart te brengen. Na dit bezoek stelt hij een plan op voor energievoorziening tegen veel lagere kosten. Voorjaar 2009 zullen wij u hierover verder informeren.

Project Wiggins Primary School

Wiggins Primary School is een basisschool in het dorp Kumi. Oorspronkelijk was het een kostschool en specifiek voor kinderen met lepra. Door de modernisering van de leprabestrijding werd dit behandelcentrum echter overbodig en veranderde de school in een gewone basisschool voor kinderen uit Kumi en omgeving. Lees hier meer achtergrondinformatie over de school en het schoolsysteem in Uganda.

Door gebrek aan fondsen in Uganda is er na 1980 vrijwel geen groot onderhoud meer aan de klaslokalen van deze school gedaan. Onze Stichting werft nu fondsen voor het opknappen van de veertien klaslokalen en voor een ruimte die zal worden ingericht als bibliotheek. De kosten van dit project zijn in totaal € 40.000,-. Impulsis heeft ons de helft van dit bedrag toegezegd. Met onze Stichting voeren we nu actie om de overige € 20.000,- bij elkaar te brengen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons ook bij dit project zou willen helpen.

 
 

 

   
 
© Stichting Steunfonds Kyoga