Nieuws |Oudere nieuwsbrieven: Juli 2012 | November 2011 | Juni 2011|Najaar 2010 |Juni 2009 | Najaar 2008 |
 

Nieuwsbrief November 2012

Een nieuw bestuurslid

Tijdens de vergadering van 24 september 2012 is Ouke Dijkstra toegetreden tot het bestuur van onze stichting. Zoals u in onze vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, werkte Ouke Dijkstra geheel vrijwillig aan ons energieproject bij Kumi Hospital. Ouke deed dit van april 2011 tot juli 2012, samen met zijn vrouw Hanneke. Wij zullen dankbaar gebruik maken van de kennis en ervaring die zij daar hebben opgedaan.

Wiggins Primary School in Kumi heeft groot tekort aan drinkwater

In 2011 kwam het verzoek van de directeur van Wiggins Primary School om de school te helpen bij het verbeteren van de drinkwatervoorziening. In februari 2012 zijn twee ingenieurs van de stichting SamSamWater op eigen kosten voor ons naar de school in Kumi gegaan om de mogelijkheden ter plaatse te onderzoeken. Tien dagen hebben ze metingen verricht en overleg gevoerd met de Ugandese autoriteiten. Op grond van hun bevindingen hebben ze een rapport uitgebracht met een advies over de te nemen maatregelen.

 

 

 

Vlnr: Charles Okula (hospital administrator), dominee Jeremiah, Ouke Dijkstra, dokter Ruth Obaikol en Edmond Emokol (Senior Nursing Officer, in charge of Public Health).

Kinderen bij de waterpomp

 

 

     
 

Vijf jaar geleden telde Wiggins Primary School 700 leerlingen. Inmiddels is dat uitgegroeid tot meer dan 1000 leerlingen. Deze groei is het gevolg van het toegenomen aantal inwoners van de gemeente. Op dit moment is de school voor water aangewezen op een handbediende pomp op een nabij gelegen terrein. Bij deze pomp komen ook bewoners van de gemeente en leerlingen van een naburige middelbare school hun water halen.

Wiggins Primary School krijgt ongeveer één tot twee uur per dag de tijd om water te pompen. De opgepompte hoeveelheid water is volstrekt onvoldoende om alle leerlingen en de leerkrachten met hun gezinnen van voldoende water te voorzien. De meeste leerlingen hebben tijdens de schooldag dan ook geen toegang tot drinkwater.

Vlnr: Simon Peter Aede (medewerker van de orthopedische werkplaats), Hanneke Dijkstra en Emesu Oule George, de ESCo-manager.

Wiggins Primary School mag 1à 2 uur per dag water pompen

 

 

 

 
 

Om aan de minimale eisen van de Food and Agriculture Organisation (FAO) te voldoen is voor de school 10.000 liter water per dag nodig. Daarvoor zal naar water moeten worden geboord op 60 à 90 meter diepte en een pomp worden geplaatst. Om water op een drietal tappunten op het schoolterrein beschikbaar te maken is besloten het water op te pompen naar een voorraadtank. Vanuit deze tank zullen drie waterleidingen worden gelegd. Het advies is om hiervoor een elektrische aangedreven pomp aan te schaffen die werkt op zonne-energie.
Bij het onderzoek naar de watervoorziening kwam ook de slechte toestand van de sanitaire voorzieningen bij de school aan de orde. Om een voldoende hygiënische situatie te bereiken zijn er veel meer en betere wc's nodig. Het aantal latrines is op dit moment absoluut onvoldoende voor de meer dan 1000 leerlingen. Met name voor de oudere meisjes is dringend behoefte aan meer wasgelegenheid.

Lespauze bij een van de lessen

Lespauze bij een van de klassen

 

 
   
Verbetering van de veiligheid en voorkoming van vandalisme Het schoolterrein van Wiggins Primary School is nu voor iedereen vrij toegankelijk. Door de bevolkingstoename is dit een probleem geworden. Omwonenden wandelen tussen de schoolgebouwen door en bewoners laten er zelfs brutaalweg hun koeien grazen, waardoor hun uitwerpselen op het speelterrein van de kinderen komen. Met het oog op de komende water- en sanitaire voorzieningen is een goede omheining van het terrein absoluut noodzakelijk. Als eerste prioriteit hebben we de school daarom inmiddels toestemming gegeven om met de aanleg van de omheining te starten.
 

 

 
 

De kosten voor dit hele project voor Wiggins Primary School bedragen € 125.000,-. Inmiddels hebben we hierbij de steun gekregen van Impulsis die dit project steunt met € 41.606,-. Dankzij een belangrijke gift van één van onze donateurs hebben we nu ruim de helft van het benodigde geld bijeen. Er ontbreekt nu nog € 60.000,- We hopen die met uw hulp in de komende maanden bijeen te kunnen brengen. Help mee de kinderen water te geven! Met uw gift helpt u ook mee aan een hygiënische en veilige schoolomgeving. We danken u hartelijk voor alle steun.

Ongewenste bezoekers op het terrein

 
 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Steunfonds Kyoga:
Jos van der Veldt, voorzitter
Bert Landheer, secretaris
Dick de Kruijf, penningmeester
Ouke Dijkstra, bestuurslid

 

 


 
 
© Stichting Steunfonds Kyoga