Stichting Steunfonds Kyoga

De stichting is vernoemd naar het meer in Uganda, in de Teso sub-regio, waar de rivier de Nijl doorheen stroomt. Jaarlijks kiest het bestuur uit binnengekomen aanvragen een project, waarvoor een fondsenwervingsactie wordt gevoerd.

De bestuursleden van de stichting hebben allen een aantal jaren in Uganda gewerkt en kennen derhalve uit eigen ervaring de leefomstandigheden in het land. Met behulp van deze stichting willen zij zich, samen met de mensen daar, inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden in Uganda (of elders in Afrika).

Vanaf 2003 zijn de bestuursleden verschillende keren naar Uganda geweest en hebben hun bestaande contacten vernieuwd. Zij zijn onder de indruk gekomen van het elan, waarmee de bevolking werkt aan de verbetering van de leefomstandigheden en zij willen graag, waar mogelijk, helpen daar steun aan te geven in de vorm van gezamenlijke projecten.

Jos van der Veldt Bert Landheer Ouke Dijkstra

J.J.P.(Jos) van der Veldt te Gorredijk, voorzitter
J.E. (Bert) Landheer te Doorn, secretaris
O. (Ouke) Dijkstra te Krimpen aan den IJssel, penningmeester

Secretariaat: Bergweg 5, 3941 RA Doorn
telefoon: 0343-416859
e-mail: secretariaat@kyoga.nl

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Utrecht) onder nummer 30220433

Bankrekening nummer: NL79ABNA0977663205 ten name van
Stichting Steunfonds Kyoga

De stichting is aangemerkt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting (zie onder uw steun).

Geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN: 8172.89.008

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumi Hospital:
Onderwijs en recreatieruimte bij de kinderafdeling

Privacyverklaring

Beleidsplan 2022 t/m 2024
(bevat beloningsbeleid en doelstelling)

Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Financieel Jaarverslag 1ste helft 2015

Financieel Jaarverslag 2de helft 2015

Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Financieel Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

 

 

 
   
 
© Stichting Steunfonds Kyoga