Projecten | Appartementen Kumi Hospital |Nieuwsbrief Najaar 2008 | Nieuwsbrief juni 2008 | foto's van de appartementen

 

Appartementen voor Kumi Hospital

In 2007 en 2008 heeft de stichting zich ingezet voor de bouw van tien eenvoudige appartementen voor verpleegkundigen van het Kumi Hospital, gelegen op het platteland van Noordoost Uganda. Goed opgeleide verpleegkundigen zijn noodzakelijk om patiënten een goede behandeling te kunnen bieden. Hier op het platteland, waar allerlei faciliteiten, zoals in steden, ontbreken, is het moeilijk om goed personeel te werven en te behouden. Het beleid van het ziekenhuis is er daarom op gericht om goede secundaire arbeidsvoorzieningen te bieden, zoals de mogelijkheid van goede huisvesting.

De stichting voerde actie om de bouw van tien appartementen mogelijk te maken, waarvoor € 60.000 moest worden bijeengebracht. Het was de bedoeling om vijf woonblokken te bouwen met elk twee appartementen. Elk appartement heeft een grondoppervlakte van ongeveer 35 vierkante meter aan lounge, slaapkamer en bergruimte.

Een tekening van het buitenaanzicht van zo'n woonblok
treft U hiernaast aan. De keukens en de latrine/douche ruimten
zullen in aparte blokken, telkens voor twee appartementen achter
deze woonblokken worden gebouwd.

Inmiddels is dit project in de afrondingsfase. Zie voor meer informatie over dit project:

Wij ontvingen voor dit project medefinanciering van Impulsis, een krachtenbundeling van de drie ontwikkelingsorganisaties Edukans, Icco en Kerkinactie. Impulsis steunde dit project met € 20.000,-  omdat Impulsis meent, dat het de kwaliteit van het Kumi Hospital verhoogt en duurzaam maakt. Impulsis is met ons van mening dat hierdoor de toegang tot goede gezondheidszorg voor de bevolking van dit gebied beter wordt gewaarborgd.

Wij doen een beroep op u om mee te helpen om het volgende project te realiseren. Help ons met uw gift ons volgende project mogelijk te maken!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumi Hospital


Impressie van de te bouwen appartementen

Plattegrond van een blok met 2 appartementen

 

 

 
   
         
         
         
 
© Stichting Steunfonds Kyoga