Periodieke schenking

De belastingdienst betaalt mee aan uw gift!

Periodiek schenken via een notariële akte kan voor u fiscaal aantrekkelijker zijn dan een gewone gift. Giften zijn voor de Inkomstenbelasting aftrekbaar van uw verzamelinkomen (box 1 en box 3 opgeteld) voor zover het totaal aan giften meer bedraagt dan 1 % van dit verzamelinkomen, maar een periodieke schenking kunt u volledig aftrekken tot een maximum van 10% daarvan.

Voorwaarde daarbij is dat u Stichting Steunfonds Kyoga gedurende minimaal 5 jaar met hetzelfde bedrag steunt en dat uw steun wordt vastgelegd in een notariële akte.

Stichting Steunfonds Kyoga is uiteraard zeer geholpen met steun over meerdere jaren. Daarom nemen wij bij periodieke schenkingen vanaf
€ 125,- per jaar de opmaak van de schenkingsakte en de notariskosten voor onze rekening. De akte wordt opgemaakt bij de notaris van onze stichting, dus u hoeft niet zelf naar de notaris.

Uw periodieke schenking in 2 stappen:

  1. Download het formulier Periodieke Schenking Kyoga (pdf)
  2. Stuur het ingevulde formulier, samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (en zonodig die van uw partner) naar:

Stichting Steunfonds Kyoga
Bergweg 5
3941 RA Doorn

Na ontvangst van uw volmacht maakt Stichting Steunfonds Kyoga de schenkingsakte op bij haar notaris. Een afschrift van de akte krijgt u binnen 2 maanden toegezonden.

Vragen? Neem gerust contact op met secretariaat@kyoga.nl

Orthopedische werkplaats Kumi Hospital
De voordelen van periodieke schenking
via notariële acte:

  • Het gehele bedrag is aftrekbaar van uw verzamelinkomen.
  • U hoeft alleen de ingevulde volmacht en kopie van uw legitimatiebewijs op te sturen (en indien van toepassing: het legitimatie bewijs van uw partner).
  • Bij schenkingen vanaf € 125,- betaalt de Stichting de notariskosten.

 

 

 

 
   
         
         
         
 
© Stichting Steunfonds Kyoga